Členské info

Názov:                        FK DRUŽSTEVNÍK
Adresa:                       Plavnica 493, 065 45 Plavnica
IČO:                            0031303382
DIČ:                            2020706435
číslo účtu:                   SK 15 0200 0000 0040 0446 1056
do poznámky uviesť:   meno hráča a kategoriu(U9,U11,U13,U15)
 
členský príspevok na mesiac činí:
    -U9 a U11 je   5,00 
    -U13 a U15 je 8,00 €.