Reštart súťaží na východe už od nedele 23. mája

21.05.2021 09:06


V nedeľu 23. mája sa reštartuje aj u nás amatérsky futbal a začíname s dohrávkami 14 stretnutí v kategórii dospelých neodohraných pre pandémiu z jesene 2020 . 

Stretnutia v ružových okresoch          Stretnutia v červených okresoch      

Svidník   – Spišské Podhradie              Plavnica   – Slávia TU Košice             

Stropkov   – Prešov                               Župčany   - Fintice                               

Sobranecko   - Vranov v MI                 Sačurov   - Bystré                                

Krásnohorské  Podhradie- TopoľanyTorysa   - Kendice                                

Seňa   - Kysak                                        Pušovce   – Gaboltov                          

Ždaňa   – Malá Ida                                Šiba - Koprivnica                                 

Harichovce   - Hrabušice                     

Veľká  Lomica - Gelnica                       

Upravené, zjednodušené Covid opatrenia pre amatérsky futbal platné od 17.05.2021

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa organizátorom hromadných podujatí športového charakteru podľa § 1 ods. 3 písm. k) uskutočňovaných v územných obvodoch okresov zaradených do :

A.) III. stupeň varovania /bordová farba/ podľa COVID AUTOMAT-u nariaďujú nasledovné opatrenia:

Okres : Sobrance

· veľkosť sektora pre tréningovú športovú činnosť nesmie byť menšia ako 800 m2;

· v sektore môže vykonávať športovú činnosť najviac 6 športovcov a jeden tréner,

· športová aktivita musí byť vykonávaná bez fyzického kontaktu športovcov,

· prevádzka spŕch a šatní sa zakazuje,

· zakazuje sa konanie amatérskych športových súťaží.

B.) II. stupeň varovania /červená farba/podľa COVID AUTOMAT-u nariaďujú nasledovné opatrenia:

Okresy : Kežmarok, Stará Ľubovňa, Bardejov, Sabinov, Levoča, Prešov, Vranov, Humenné

· veľkosť sektora pre tréningovú športovú činnosť nesmie byť menšia ako 300 m2;

· v jednom sektore môže vykonávať športovú činnosť najviac 10 športovcov a jeden tréner,

· súťaže amatérskych športovcov môžu byť organizované iba bez účasti divákov,

· súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 50 športovcov,

· organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT - PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 24 hodín.

C.) I. stupeň varovania podľa /ružové okresy/ COVID AUTOMAT-u nariaďujú nasledovné opatrenia:

Okresy : Poprad, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Snina, Gelnica, Spišská Nová Ves, Rožňava, Michalovce, Trebišov, Košice, Košice okolie,

· veľkosť sektora nesmie byť menšia ako 300 m2;

· v sektore môže vykonávať športovú činnosť najviac 50 športovcov a jeden tréner

· súťaže amatérsky športovcov môžu byť organizované iba so sediacim obecenstvom za účasti najviac 500 divákov v exteriéri, nie viac divákov, ako je 25 % miest na sedenie v každom druhom rade,· súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 50 športovcov, 208/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 5

· organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT - PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 24 hodín.