Správa webovej prezentácie

07.09.2013 13:08

Mesiac

Unikátne návštevy

Počet návštev

Jan 2013

383

1251

Feb 2013

354

1334

Mar 2013

437

1594

Apr 2013

787

2564

Maj 2013

909

2793

Jun 2013

950

2573

Jul 2013

701

2439

Aug 2013

1469

4138

Sep 2013

1740

4380

Okt 2013

2300

5678